Geodetické služby pre Vás

v oblasti katastra nehnuteľnosti:

mapovanie:

inžinierska geodézia:

Kontakt:

Ing. Andrej Peťko

Družstevná 235/28
962 61 Dobrá Niva

geokap.petko@gmail.com

tel. 0903 100 575